EUR/USD
61.32%
38.68%
GBP/USD
61.66%
38.34%
AUD/USD
67.30%
32.70%
NZD/USD
74.35%
25.65%
USD/JPY
51.89%
48.11%
USD/CAD
35.90%
64.10%
USD/CHF
58.76%
41.24%
XAU/USD
46.00%
54.00%
XTI/USD
52.38%
47.62%
EUR/CHF
67.27%
32.73%
Lệnh mua
Lệnh bán

Position data

 • 1.10155
 • 1.09915
 • 1.09675
 • 1.09435
 • 1.09195
 • 1.08955
 • 1.08715
 • 1.08475
 • 1.08235
 • 1.07995
 • 1.07755
 • 12
 • 8
 • 4
 • 0%
 • 4
 • 8
 • 12
1.08955
loss
Profit

Stop Out Rate

Profitable Order

Chi tiết >

Sàn môi giới

Stop Out Rate(%)

Ranking

1

WeTrade

7.07

2

2

FxPro

6.07

48

3

Valutrades

4.38

35

4

Tickmill

2.60

3

5

FOREX.com

2.41

8

6

Alpari

2.23

5

7

Doo Prime

1.97

3

8

Swissquote

1.80

17

9

CPT Markets

1.74

21

10

FXCG

1.59

23

Total Margin

Total Transaction

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Asset(%)

Ranking

1

Exness

52.35

--

2

XM

17.98

--

3

FXTM

12.97

--

4

FBS

7.27

1

5

GMI

7.12

1

6

Doo Prime

4.74

--

7

IC Markets

3.17

--

8

TMGM

2.33

1

9

Vantage

1.49

1

10

ZFX

1.46

2

Giao dịch active

New User

Chi tiết >

Sàn môi giới

Activity(%)

Ranking

1

Exness

25.27

--

2

XM

15.96

--

3

FXTM

8.55

--

4

IC Markets

4.89

--

5

GMI

3.34

--

6

TMGM

2.96

--

7

FBS

2.87

--

8

Doo Prime

2.27

--

9

Vantage

1.29

--

10

ZFX

1.28

--

Brokers' Profitability

Vốn lưu động

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Profit(%)

Ranking

1

FBS

532.80

39

2

Exness

214.72

1

3

Axitrader

28.29

40

4

FXDD

11.46

35

5

CXM Trading

9.05

22

6

Pepperstone

5.57

2

7

TMGM

4.51

1

8

GMI

3.43

--

9

FXTM

3.35

27

10

FXTRADING.com

3.33

25

Phí giao dịch qua đêm

Spread Cost

Chi tiết >

Sàn môi giới

Average Rollover

Ranking

1

Doo Prime

-0.74

4

2

AUSFOREX

-0.86

--

3

USGFX

-1.00

2

4

Just2Trade

-1.00

1

5

FXCM

-1.30

2

6

HYCM

-1.40

4

7

FXDD

-1.40

4

8

GMI

-1.52

2

9

FOREX.com

-2.40

1

10

AvaTrade

-2.76

1

Tiền nạp ròng

Tiền rút ròng

Chi tiết >

Sàn môi giới

Tiền nạp ròng(%)

Ranking

1

FBS

83.85

1

2

Exness

58.64

42

3

XM

11.92

2

4

ZFX

2.11

1

5

TMGM

1.49

2

6

FXDD

1.37

19

7

Axitrader

0.74

32

8

ATFX

0.69

--

9

Valutrades

0.38

19

10

CPT Markets

0.19

14

VPS Standard

1*CPU /

1G /

40G /

1M

USD 0.10 /Month

VPS Pro

2*CPU /

2G /

60G /

1M

USD 6.99 /Month

Tools

Immortality

Công cụ này là một chỉ báo có thể hiển thị biểu đồ thay đổi giá trị ròng của tài khoản trong thời gian lịch sử và các vị trí mở và đóng cũng như biểu đồ kết nối của tất cả các lệnh lịch sử.
0 đã mua
14
USD 0.99 USD980.00

Martin

ForexWorld

Recent profit : +115.90%
Chiến lược của Martin chủ yếu được sử dụng trong thị trường đặc trưng bao gồm trong giai đoạn nhỏ và thị trường sốc, tiếp tục giao dịch qua lại, cộng dồn.
265 đã mua
774
USD 0.99 USD980.00

Comprehensive type

Godness

Recent profit : +261.86%
Kỳ vọng mở rộng thị trường; Ngay cả khi hướng đi sai, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ. Và bạn có thể giải quyết vấn đề về việc điểm vào lệnh không chính xác bằng cách thêm một số lệnh khác trước khi đạt được mức cắt lỗ.
103 đã mua
14
USD 0.99 USD980.00
EA RankingChi tiết >